Energispareglass

ENERGISPAREGLASS – VARMERE INNEKLIMA OG LAVERE STRØMREGNING

Et gammeldags isolerglass lar en stor del av varmen slippe ut i det fri. Idag er målsetningen å skape best mulig inneklima ved lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning. Med et moderne energispareglass eller lavenergiglass slippes lyset og energien fra solen inn i rommet, og glasset hjelper til med å beholde varmen inne.

Energispareglass reflekterer varme

Et energispareglass (lavenergiglass) har et usynlig belegg som reflekterer varmen tilbake inn i rommet. Belegget sørger for at varmen holder seg inne og ikke forsvinner rett ut igjen. Dermed vil du merke at du oppnår en betydelig besparelse på strømregningen. Du får det hyggeligere i huset ditt med energispareglass i vinduene dine. Romtemperaturen stiger, uten at du trenger å skru opp varmen. Når overflatetemperaturen stiger, slipper du også problemet med dugg på innsiden. Samtidig er det slutt på kulderas, som oppleves som trekk og kald luft når du sitter inntil vinduene. Med energispareglass stiger både komforten og humøret adskillige grader. Det eneste som synker er strømregningen!

Energispareglass er mer miljøvennlig

Når du bruker mindre energi på oppvarming, forurenser du mindre. På den måten bidrar du til å begrense CO2-utslippet. Derfor er ikke energispareglass bare et spørsmål om din og din families komfort og strømregning, men også et spørsmål om forbedring av vårt felles miljø på en enkel og effektiv måte.

Er du interessert i å vite mer?

Her er litt mer tekniske detaljer bak begrepet energispareglass Solenergi er kortbølget energi og lys, mens romvarme og varme fra radiatorer og menneskets kropp er langbølget energi. Energiglass er tilført et belegg. Som floatglasset slipper dette glasset også inn solens lys og energi til rommet, som dermed får tilført “gratis” energi. Samtidig reflekterer det belagte glasset den langbølgede romvarmen tilbake i rommet. Et energiglass vendt mot solen slipper mer energi inn i rommet, enn det slipper ut. Energiglass er belagt med et ganske tynt metallag. Det anvendes to forskjellige belegningsmetoder: Hard coating (hard belegging) påføres under fremstillingen av glasset, når det er flytende Soft coating påføres ved en etterbehandling av glasset. Soft coatingSoft coating gir oftest glasset en bedre effekt enn hard coated glass, men er mer sårbart overfor fysisk påvirkning. Hard coated glass er ripefast. Belegget skal alltid vende mot hulrommet i isolerglasset. Beleggene er nesten usynlige, med en svak fargenyanse som varierer, avhengig av type og produsent.

Varmetapet energiglass

Sammenlignet med vanlig 2-lags isolerglass reduserer energiglass varmetapet til under det halve. Når det gjelder varmeisolering har det ingen betydning hvilken av glassene som vender inn mot rommet. Med de fleste typer energiglass kan man kontrollere om det usynlige belegget er til stede, ved å holde et lys f.eks. en tent lighter opp foran energiglasset. Lyset/flammen speiles i hver av de fire glassoverflatene. Det belagte glasset har en annen farge i speilingen, ofte rødlig eller blågrå. OBS! Holdes flammen for tett mot glasset kan det sprekke!

Glassfagkjedens glassleverandører leverer og monterer ulike typer energispareglass. Se produktinformasjon om energisparende glass hos Pilkington: Energisparing

til toppen