Støydempende glass

Støy er et miljø og helseproblem.

Normale isolerglass reduserer lyden merkbart, men ikke alltid tilstrekkelig. Derfor er det utviklet isolerglass spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål. En del har opplevd 3-lags glass som har svært gode støydempende egenskaper, og har antagelig trodd at det kun er antall lag som gjør at det er støydempende. Det er først og fremst andre ting som innvirker på støydempingen. Det første grunnleggende prinsipp i lydisolerende isolerglass er asymmetri i oppbyggingen. Den enkleste lydruten er et isolerglass bestående av to lag med glass, hvor det ene laget med glass er tykkere enn det andre.

Laminnering gir støydemping

En ytterligere lyddempning oppnås, når det ene glasslaget i isolerglasset er laminert. Forskjellen mellom materialtypene bryter lydbølgene, som dermed dempes. Ved å velge en spesiell lyddempende folie oppnår man særlig gode støydempende resultater. Man oppnår også økt lyddemping ved å fylle mellomrommet mellom glasslagene med gass.

Et teknisk eksempel på støydempende glass:

Ta f.eks. et 6-12-4 isolerglass (6 mm glass – 12 mm hulrom – 4 mm glass). Dette isolerglasset har en lydisoleringsevne på 35 dB, hvor et vanlig 4-12-4 isolerglass kun har en lydisoleringsevne på 31 dB. En reduksjon av lyden med kun 10 dB, vil av det menneskelige øre, bli oppfattet som en halvering av støyen. Derfor vil en mindre konstruksjonsendring for en minimal ekstrautgift være tilstrekkelig for å oppnå en merkbar reduksjon av støynivået. Avstanden mellom glasslagene i et isolerglass kan økes, hvis støyen ønskes dempet ytterligere.

Glassfagkjedens glassleverandører leverer og monterer ulike typer støydempende glass. Se produktinformasjon hos Pilkington: Støydempende glass

til toppen